Odjezd atd.

Tzv. Instrukce k odjezdu,  ve kterých shrneme vše nejpodstatnější, včetně časů odjezdu a příjezdu busu, obdržíte do Vaší em.schránky a  na nástěnku školky zhruba 10 dní před konáním Vašeho turnusu.

 

Současně Vás i vyzveme k aktualizaci výkonnosti lyžaře a v případě zapůjčení lyž. vybavení také o upřesnění výšky, váhy a velikosti nožky v CM!

 

 

Můžete sdílet: