VZP příspěvek

Až na dva tisíce korun navýšila  Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) příspěvek pro rodiče na lyžařský výcvik jejich potomka. Podmínkou pro získání příspěvku je předložení potvrzení, že se syn či dcera výcviku zúčastnili.

K tomu slouží formulář: Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném lyžařském kurzu.

Jiné dokumenty nebude pojišťovna vyžadovat ani akceptovat. Dokument je od ledna ke stažení na webu zdravotní pojišťovny.

„Ten si klient vytiskne a po návratu dítěte z lyžařského výcviku jej nechá potvrdit školou nebo pořádající organizací. Spolu se žádostí o příspěvek jej následně doručí VZP. Není tedy nutné, jako je tomu u jiných příspěvků, k žádosti přikládat doklad o zaplacení,“

Formulář s potvrzením o absolvování lyžařského kurzu nesmí být při podání žádosti o příspěvek starší tří měsíců od data jeho vystavení.

Žádost lze podat online prostřednictvím aplikace Moje VZP, osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky anebo poštou na adresu VZP ČR.

Můžete sdílet: