Pojištění dítěte

3_Kooperativa_RGB

Po celou dobu konání kurzu, který uskutečníme ve spolupráci s MŠ/ZŠ je dítě pojištěno u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s.. (netýká se Kroužků HL a skupinové HI bez účasti MŠ/ZŠ, individuální výuky HI). Jedná se o dodatkové úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nevyužité cestovní služby a dodatkové služby pojištění pro případ zrušení cestovní služby. 

V případě odhlášení dítěte z kurzu před jeho zahájením z důvodu vážné nemoci můžete uplatňovat náhradu plnění ve výši 80% stornopoplatku organizátora na smluvní pojišťovně.K uplatnění náhrady je nutné písemné vyjádření lékaře  (v sekci Ke stažení)  Jeho výše je stanovena dle délky času mezi odstoupením od smlouvy a prvním dnem akce. (konečná výše plnění je plně v kompetenci smluvní pojišťovny, do ceny akce se nezapočítává platba za samotné pojištění). Zruseni-cesty

V případě, že se podaří zabezpečit záměnu ve formě náhradníka  – viz. podmínky  – vrátíme vám 90% kurzovného.

 

V situaci, kdy dítě přeruší účast během kurzu  můžete uplatnit pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu nákladů uznaných pojišťovnou na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%. I v tomto případě je nutné  nahlásit událost ihned organizátorovi kurzu a současně dodržet postup uvedený výše.K uplatnění náhrady je nutné písemné vyjádření lékaře.

Kompletní postup naleznete: Odhlášení z důvodu nemoci, viz. Všeobecné podmínky, sekci Ke stažení.

 

 

 

Můžete sdílet: