Návod on-line přihlášení

PRO RODIČE -projekt pro MŠ/ZŠ

PRO PEDAGOGY-projekt pro MŠ/ZŠ

PRO RODIČE – KROUŽKY

 

Pečlivě si přečtěte:

Všeobecné-podmínky Rodič / zákonný zástupce přihlášením do on-line systému stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami účasti na HL a souhlasí s nimi.

Informace o zpracování osobních údajů .Rodič / zákonný zástupce přihlášením do on-line systému stvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

 

Můžete sdílet: