Ski Chotoun

Dovolte nám představit projekt HRAVÉ LYŽOVÁNÍ pořádaný ve spolupráci s Vaší  školou!

Vycházíme z osvědčeného modelu  5 – denního výjezdového lyžařského kurzu pro děti od 4 let.

Náplní kurzů je dvouhodinová dopolední nebo odpolední výuka speciálně určená pro předškolní děti s cílem osvojení či vylepšení základních lyžařských dovedností zábavnou formou pod vedením vyškolených instruktorů.

Každý den si děti vyzvedneme přímo u školy a za doprovodu jejich pedagogů je přepravíme do místa konání. Školení instruktoři připraví malé lyžaře na výuku, rozdělí je do skupin dle výkonnosti a po krátké rozcvičce zahájí výcvik v dětském areálu. Po první lekci následuje krátká přestávka na svačinu a odpočinek a po ukončení druhé výukové hodiny se děti připraví na cestu zpátky do školy. Lyžařská výbava (vlastní či zapůjčená v areálu) zůstává po celou dobu konání kurzu ve ski areálu. Jakmile zvládne malý lyžař bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Závěrečný den je pak ve znamení závodů a následně společného vyhodnocení. Nechybí diplomy, medaile a drobné ceny.

Cílem projektu je prohloubit vztah dětí ke sportu samotnému. Využíváme ideálního věku dětí pro zvládnutí této pohybové aktivity. Naší snahou je umožnit dětem pohodový pobyt na čerstvém vzduchu v kolektivu kamarádů. Současně pro bezpečný průběh kurzu využíváme výhodu prázdných svahů ve všední dny.

Orientační časový harmonogram kurzu

Dopolední kurzy:

 • 07.30-08.00   odjezd od Vaší MŠ (s ohledem na vzdálenost od ski areálu)
 • 08.45-09.00   příprava na výuku
 • 09.00-11.00   kurz lyžování (včetně přestávky na odpočinek a svačinky)
 • 11.00-11.15   příprava na odjezd
 • 12.00-12.30   příjezd k Vaší MŠ

Odpolední kurzy:

 • 12.00-12.30 odjezd od Vaší MŠ (s ohledem na vzdálenost od ski areálu)
 • 13.15-13.30 příprava na výuku
 • 13.30-15.30 kurz lyžování (včetně přestávky na odpočinek a svačinku)
 • 15.30-15.45 příprava na odjezd
 • 16.15-16.45  příjezd k Vaší MŠ

Organizace: Náš smluvní dopravce bude každý den připraven před školou. Aktuální časový harmonogram s ohledem na vzdálenost od areálu bude uveřejněn ve Vaší školce týden před odjezdem  a současně zaslán emailem.

První den kurzu převezeme lyžařské vybavení  dětí do Ski areálu, kde zůstane  po celý týden a poslední den bude vráceno zpět do Vaší školy. Z důvodu možných nenadálých prodlev kolem nakládání lyžařského vybavení prosíme tímto o dochvilnost, aby nedošlo k nechtěnému zdržení a následně celému zpoždění akce.

Po příjezdu do Ski areálu převezmou děti školení instruktoři, kteří už malým nováčkům pomohou s kompletní přípravou. Stejný postup se bude opakovat i při ukončení výuku.

Děti budou rozřazeny do skupin přímo v místě konání kurzu dle jejich dovedností a věku s přihlédnutí k informacím, které jste uvedli v přihlášce a v případě změn aktualizovali před konáním kurzu.

Po první vyučovací hodině následuje krátký odpočinek ve vyhřívaném  stanu, včetně svačinky dovezené ze školy. Teplý nápoj bude k dispozic  v průběhu celého dne. Prosíme nedávejte dětem sladkosti, hračky apod.

Po ukončení druhé výcvikové hodiny se malí lyžaři přezují do civilní obuvi a  instruktoři uskladní lyžařské vybavení, helmy i vesty a doprovodí děti k autobusu.

Závěrečný den bude ve znamení závodů. Po úvodním rozježdění proběhne soutěž v jednotlivých výkonnostních kategoriích s ohledem na individuální dovednosti. Každé z dětí bude při slavnostním vyhlášení výsledků odměněno.

Výuka: Výuka probíhá v bezpečném prostředí dětské lyžařské školy formou her, cvičení a netradičních soutěží  dle doporučených metodických postupů tak, aby se nenásilnou formou vytvořil přirozený vztah k nové formě pohybu, pocit jistoty na sněhu, uvolněnosti. Obsahem kurzu jsou také hry a cvičení na rovině, v mírném svahu, vstávání z pádu, obraty, šlapání apod., které jsou citlivě zařazovány s ohledem na vývoj výuky.

První den lyžařského kurzu ověřujeme z důvodu bezpečnosti aktuální lyžařské dovednosti dětí s informacemi uvedenými v přihlášce. Prosíme snažte se o co nejvěrohodnější údaje při jejím vyplňování a informujte nás pokud došlo k jakýmkoli změnám.

Jakmile dítě zvládne bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. V případě, že některé z dětí postupuje výrazně rychleji než zbytek skupinky, bude podle možností přeřazeno do výkonostně lepší skupiny. Zkušenější lyžaři již většinou od úvodního dne využívají vleku a veřejné sjezdovky.

Na instruktora připadá v průměru 6 dětí. V průběhu kurzu se však v rámci zajištění bezpečnosti a  současně i  efektivnosti výuky  počet ve skupinkách aktuálně přizpůsobuje daným okolnostem a dochází i k nerovnoměrnému rozložení skupiny či k přechodnému spojení. Příklad: nováčci 5 dětí na instruktora a zkušenější lyžaři 7 na instruktora. Výuka se odvíjí od výkonnosti nejslabšího člena skupiny.

Pomůcky:  slalomové tyčky, volanty, průjezdy, molitanové desky, barevné míčky, kruhy, mety apod.

Úroveň lyžování :

A – pokročilí / dítě jezdí samostatně na lyž.vleku, umí kontrolovaně zatáčet a zastavit
B – mírně pokročilí/ dítě zvláda základy zastavování a zkouší zatáčet
C – úplný začátečník/ dítě ještě nestálo na lyžích

Přihlášení: Svého potomka přihlašují rodiče pomocí on-line na www.hravelyzovani.cz to od 11.9.2017 do 6.10.2017. Termín kurzu bude oznámen v týdnu 23.-27.10.2017 na základě konečného počtu zájemců z jedné školy. Úhradu kurzovného je pak nutné po naší emailové výzvě provést nejpozději do 24.11.2017 převodem na účet. V přihlašovacím systému je možné měnit některé údaje dle aktuálnosti – pokročilost, velikost dítěte apod., v případě nemoci je možné dítě okamžitě odhlásit, popř. nahlásit náhradníka. Účastnit akce se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci. Platným účastníkem se stává malý lyžař až po uhrazení  částky kurzovného.

V případě neuhrazení částky bude místo uchazeče nahrazeno dalším zájemcem.

Malý lyžař a výbava: Dítě odjíždí od školy v teplém nepromokavém oblečení včetně rukavic, čepice nebo kukly.

K busu přinesete:

 • Lyžařskou obuv
 • Namazané a zkontrolované lyže (pokud nepůjčujete v místě konání kurzu) svázané páskou. Za bezpečnost lyžařského vybavení zodpovídá rodič či zákonný zástupce malého lyžaře. ( viz. Všeobecné podmínky)
 • Bez hůlek!
 • Přilbu – pokud dítě vyžaduje vlastní
 • Lyžařské brýle – pouze v případě, že je dítě na brýle zvyklé. Sluneční brýle jsou z důvodu bezpečnosti zakázány.
 • Bezpečností vesty a přilby jsou zapůjčovány ve Ski areálu zdarma!

Podstatné je viditelné podepsání lyží, bot, přilby, brýlí nejlépe lakovým fixem. Je omyvatelný acetonem, takže lze použít i na věci zapůjčené. Uveďte prosím jméno dítěte a školu. Přezdívka, iniciály ani oblíbená samolepka nejsou pro instruktory, kteří dětem pomáhají, ku pomoci. 

Vše si převezmeme do našich tašek, netrapte se tudíž s komplikovaným balením!

Prosíme: nedávejte dětem z MŠ batůžky!!!! 

Kompletní lyžařské vybavení může být zapůjčeno přímo v místě konání kurzu za speciální cenu – viz. nabídka . Lyžařské vybavení ( zapůjčené i vlastní) zůstává po celou dobu trvání kurzu ve  Ski areálu a vrací se zpět poslední den. V době konání kurzu sledujte denně aktuální počasí a zvolte vhodné funkční vrstvené oblečení. Předcházíte tak nepříjemným pocitům vedoucím k nesoustředění a podrážděnosti malého lyžaře způsobené nadměrným pocením či naopak pocitem chladu. Několik praktických rad naleznete  Časté dotazy.

Povaha dítěte: Necháváme na posouzení rodičů, zda je celková zralost dítěte dostačující pro bezproblémové absolvování kurzu. Naší snahou je dítě zabavit a motivovat, nicméně jedná se o skupinovou výuku a není  v silách instruktora věnovat se pouze jednomu dítěti. Pokud dítě dlouhodobě pláče tak, že není schopné absolvovat výuku nebo výuku  zcela odmítá – je svěřeno paní učitelce ze školky. V případě, že se rodiče rozhodnou dítě v dalších dnech ponechat ve školce nebo doma, nevztahuje se na promeškané hodiny žádná kompenzace.

Pojištění dítěte: Po celou dobu konání kurzu je dítě pojištěno u společnosti Kooperativa pojištôvna a.s., které je již zahrnuto v celkové ceně. Jedná se o úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nevyužité cestovní služby a dodatkové služby pojištění pro případ zrušení cestovní služby. 

V případě odhlášení dítěte z kurzu před jeho zahájením z důvodu vážné nemoci můžete uplatňovat náhradu plnění ve výši 80% stornopoplatku organizátora na smluvní pojišťovně. Jeho výše je stanovena dle délky času mezi odstoupením od smlouvy a prvním dnem akce. (konečná výše plnění je plně v kompetenci smluvní pojišťovny, do ceny akce se nezapočítává platba za samotné pojištění).  V případě, že se podaří zabezpečit záměnu ve formě náhradníka nepřijdete o žádné peníze.

V situaci, kdy dítě přeruší účast během kurzu (první dva dny) můžete uplatnit pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu nákladů uznaných pojišťovnou na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%.

K uplatnění náhrady je nutné písemné vyjádření lékaře.

Kompletní postup naleznete: Odhlášení, Ke stažení , Pojištění, viz.Všeobecné podmínky, v sekci Ke stažení.

Účast rodičů: Návštěva rodičů ve Ski areálu je možná. Necháváme ovšem na zvážení rodičů zda je s ohledem na povahu dítěte vhodná. Naším přáním je navodit pohodovou atmosféru a jakékoli rozptýlení pozornosti, či emoční napětí není žádoucí nejen pro konkrétní dítě, ale může negativně ovlivnit ostatní děti – stesk, žárlivost, připomínka vlastních rodičů apod. Rodiče nemohou využít společnou dopravu dětí, v průběhu konání výuky se musí zdržovat mimo dětský lyžařský park a nesmí zasahovat do výuky. K návštěvě areálu doporučujeme využít poslední den kurzu  – kdy se konají závěrečné závody a slavností vyhlášení výsledků. Současně rodiče žádáme, aby si během výuky neodváděli děti dříve a neodnášeli jejich soukromé vybavení, např. před vyhlášení. Instruktoři děti přezují a nachystají všechno vybavení před stan a následně po dohodě a vyškrtnutí stavu  – rodičům vybavení předají.

Dohlížející pedagog: Pedagog zajišťuje péči o děti v době přepravy ze školy do areálu a zpět. V průběhu výcviku pouze sleduje úspěchy malých lyžařů. Je  k dispozici v případě, že se dítě z osobních důvodů nemůže zúčastnit výuky – dlouhodobý pláč či při přechodu na WC, apod. V době přestávky servíruje svačinku a čaj, obstarává potřeby dětí.

Fotodokumentace: V průběhu konání kurzu pořizujeme fotodokumentaci Vašich malých lyžařů, která je k dispozici v sekci Galerie. Souhlas s uveřejněním fotografií na webu Hravé lyžování dáváte svým potvrzením Všeobecných podmínek HL. viz.Všeobecné podmínky

Počasí: Pokud  je  Ski areál  v provozu – kurz proběhne. V případě extrémního počasí (závisí na posouzení organizátora) Vám navrhneme náhradní termín. V případě, že již žádný termín nebude volný, bude vám vráceno 90% zaplacené částky. Jestliže Ski areál nebude po dobu konání kurzu v provozu, nabídneme  Vám náhradní termín. Pokud již náhradní termín není volný, bude vám vráceno 90% zaplacené částky.

Důležité upozornění: Přihlášením se na kurz účastník akce nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi. Účastnit akce se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci.
Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení akce. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

Můžete sdílet: